INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 3 august 2022

03 August 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
Actul normativ prevede o serie de modificări cu privire la rezervele minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. De exemplu, nivelul stocurilor minime va reprezenta cel puţin cea mai mare valoare dintre cantitatea aferentă importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a importurilor nete, şi cantitatea aferentă consumului intern pe o perioadă de 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a consumului intern. Institutul Naţional de Statistică va furniza datele statistice necesare stabilirii echivalentului în petrol al importurilor nete şi al consumului intern.
De asemenea, nivelul stocurilor minime poate fi redus doar pe perioada operației de înlocuire a unor cantități de produse petroliere care fac parte din structura sortimentală a acestora şi numai în măsura în care înlocuirea acelor cantităţi de produse este necesară pentru menţinerea utilităţii stocurilor minime, precum şi în cazul punerii în circulaţie a stocurilor minime, în caz de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală.
Stocurile minime se vor constitui cel mai târziu la data de 1 iulie a fiecărui an calendaristic şi se vor menţine, în mod continuu, pentru următoarele 12 luni calendaristice, pe perioada 1 iulie anul curent - 30 iunie anul următor.

2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022
Actul normativ aprobă contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022.
Proiectul constă în construcția unui nou Spital Regional de Urgență în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni un centru de nivel terțiar pentru rețeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest, ce va trata pacienții critici și cazurile ce necesită tehnologie și expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui și va prelua paturile existente în Spitalul Clinic Județean de Urgență și va fi organizat în șapte grupuri de specialități medicale strâns relaționate.
Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții acute, de nivel secundar și terțiar, ce implică tehnologie și experiență de nivel înalt, precum și de a asigura servicii de diagnosticare și tratare a cancerului pentru populația din regiunea de Sud-Vest a țării.
Valoarea proiectului de investiții se ridică la cca. 602,74 milioane de euro și se va asigura din împrumutul BEI în valoare de 368 milioane de euro, iar diferența de cca. 140,52 milioane de euro, la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului, din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat. În condițiile în care pe parcursul implementării proiectului suma disponibilă din fonduri nerambursabile pentru acest proiect este mai mare decât suma estimată inițial, valoarea împrumutului va fi ajustată corespunzător.
Proiectul se realizează pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2020 – 2026, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 72 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătății, în calitate de promotor și agenție de implementare.

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022
Proiectul de lege a fost aprobat.

II.    ORDONANȚE
1.    ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
Actul normativ modifică și completează Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, astfel încât funcționarea acestor centre să permită într-o măsură mai mare accesul populației la servicii medicale primare gratuite inclusiv în mediul rural și în zonele izolate.
Totodată, ținând cont că în centrele de permanență activitatea este desfășurată preponderent de medici de familie, personalul medico-sanitar poate realiza și vaccinare împotriva COVID-19.
Noile reglementări vizează îndeosebi procedura și criteriile care stau la baza înființării și desființării centrelor de permanență, astfel încât activitatea acestora să se desfășoare exclusiv în locații fixe, cu anunțarea datelor de contact, astfel încât populația din localitățile arondate fiecărui centru să fie informată privind locația, programul și serviciile oferite prin centrul de permanență. Pentru înființarea centrelor de permanență a fost eliminată obligativitatea acordului consiliilor locale în cazul în care spațiul și dotarea centrelor respective sunt asigurate de către echipa medicală.
De asemenea, ținând cont că zonele rurale, zonele izolate și orașele mici se confruntă cu un deficit de personal medical, actul normativ permite funcționarea centrelor de permanență și cu 5 sau 6 medici acolo unde este imposibilă constituirea unei echipe complete de 7 medici, cât este prevăzut în textul inițial al Legii nr. 263/2004, și a fost redus și numărul de posturi de asistenți medicali din aceste centre, de la 7 la 5.
O altă modificare adusă legii constă în diferențierea criteriile de înființare a centrelor de permanență în mediul urban față de cele aplicabile în mediul rural.
-  Astfel, în mediul rural este prevăzută înființarea unui centru de permanență la o populație de minim 5 mii de locuitori dacă în zonă nu există alte servicii de primirea a urgențelor. Prin excepție, se pot înființa centre de permanență cu prioritate în orice localitate rurală izolată, greu accesibilă, în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă.
-    În mediul urban, noile reglementări prevăd existența unui centru de permanență în orașele cu o populație sub 25 de mii de locuitori, iar în orașele cu populație mai mare de 25 de mii de locuitori este prevăzută înființarea câte unui centru de permanență la 25 de mii de locuitori.
Anual, comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență, vor face verificări cu privire la respectarea obligațiilor de asigurare a continuității asistenței medicale, respectarea obligațiilor de către personalul medical și la eventuale disfuncționalități în activitatea centrului de permanență.

2.    ORDONANȚĂ privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanțelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine
Actul normativ stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), în conformitate cu realitatea economică și digitală actuală.
Pentru simplificarea și digitalizarea procedurii de înregistrare, prelungire și modificare a autorizațiilor de funcționare aferente reprezentanțelor străine în România, precum și de radiere din evidențele MAT, a fost stabilit temeiul legal pentru crearea unei aplicații electronice dedicate. Prin intermediul acesteia va fi asigurat și accesul la evidențe, într-un mod transparent și facil, cu respectarea legislației în domeniul datelor cu caracter personal.
Autorizațiile de funcționare ale reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se vor elibera, conform actului normativ actualizat, pe o perioadă de minim 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă.
Adoptarea ordonanței contribuie, totodată, la îndeplinirea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR (Jalonul 241), respectiv reforma privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinată mediului de afaceri.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului: https://bit.ly/3BzIgFa

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României, semnat la Bucureşti, la 27 iunie 2022
Actul prevede cedarea de către Guvernul Republicii Serbia  a dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” Guvernului României.
Complexul „Luceafărul” din Vârșeț, Provincia Autonomă Voivodina, Republica Serbia, constituie o componentă de o importanță deosebită a patrimoniului cultural al membrilor minorității române din Serbia.
Complexul este una din cele mai impozante clădiri din Vârșeț, localizat în centrul orașului, pe un teren de aproximativ 2.460 metri pătrați .
Destinația inițială a fost Banca „Luceafărul”, care a finanțat activitatea agricolă a românilor din zonă, clădirea fiind utilizată ulterior pentru multiple acțiuni de promovare a identității culturale și spirituale românești. În perioada comunistă, clădirea a fost naționalizată.
După înlăturarea regimului comunist, asociații ale membrilor minorității române au inițiat demersuri pentru retrocedarea clădirii, care nu au fost, însă, soluționate favorabil de autoritățile sârbe, în special din cauza lipsei documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate.

2.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgentă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență, în limita sumei de 6 milioane de  lei din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității,
pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase.
Ajutoarele de urgență se vor acorda astfel:
-    câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75%, inclusiv;
-    câte 7.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50%, inclusiv și 75%;
-    câte 4.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25%, inclusiv și 50%;
-   câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;
-    câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.
În cazul în care, urmare inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei decedate beneficiază suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numărul victimelor.
Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/tcpD

3.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiului Bucureşti
Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea sumei de 829.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiul București. Suma este necesară pentru efectuarea unor cheltuieli necesare organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchişeşti, judeţul Suceava, precum şi modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Actul normativ aprobat prevede completarea atribuțiilor deținute de ISCTR, conform actelor normative din domeniul transporturilor rutiere emise după intrarea în vigoare a HG nr. 1088/2021.
Astfel, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. vor avea atribuții de control privind transportul rutier de mărfuri periculoase, indiferent de masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere.
De asemenea, vor fi eliminate prevederile referitoare la reținerea, în cazul circulației fără achitarea sau cu achitarea necorespunzătoare a tarifului de utilizare a certificatului de înmatriculare al vehiculului până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire.

8.     HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
Hotărârea prevede suplimentarea cu 318,9 milioane de lei (66 milioane euro) a alocării destinate ”Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, pentru finanțarea a 73 de proiecte din totalul de 95 de proiecte admise.
Sumele echivalente în euro se raportează la cursul Inforeuro din luna august 2020.
În urma acestei suplimentări de fonduri, numărul minim de angajați care beneficiază de programe de formare poate ajunge la cel puțin 23.750, din cel puțin 2.375 de întreprinderi, dintre care cel puțin 19.000 de persoane pot obține calificarea sau validarea competențelor în sectoarele economice sau sectoarele cu specializare inteligentă și minimum 285 de IMM-uri pot introduce programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, conform noilor indicatori de realizare a programului și noilor indicatori de rezultat aprobați.
Din cele 95 de proiecte aprobate, cu o valoare totală eligibilă de 419,4 milioane de lei (86,8 milioane euro), au fost finanțate 22 de proiecte cu o valoare totală eligibilă de 100,4 milioane de lei (20,8 milioane de euro), prin care sunt sprijinite 575 de IMM-uri, fiind derulate de programe de formare profesională pentru un număr de 5.750 de angajați. Prin cele 73 de proiecte urmează să fie sprijinite încă 1825 de IMM -uri și vor fi derulate programe de formare profesională pentru un număr de 18.250 de angajați.

9.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigaţii sau a părţilor de amenajări de irigaţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România
Prin actul normativ se aprobă lista pentru amenajările de irigații pentru care se reacordă caracterul de utilitate publică, dar și modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, cu o valoare de 1,5 miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul național care vor fi alocate până în anul 2027.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3OVpHye

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naționale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa şi Crişuri
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău- Ialomiţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației
Se modifică anexa nr. 3 din Legea Educației, după schimbarea denumirii Universității de Științe Agricole și Medicină veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara cu denumirea de Universitatea de Științele Vieții ”regele Mihai I” din Timișoara, ca urmare a aprobării în Senatul Universității.  

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023
Hotărârea actualizează domeniile şi programele de studii universitare de master din cadrul instituțiilor de învăţământ superior, în baza hotărârilor Senatelor universitare, rectificări ale capacității de școlarizare, încadrări în domenii ale unor programe de studii universitare din cadrul instituțiilor de învăţământ superior conform rapoartelor agențiilor de asigurare a calității din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).
Astfel, au fost evaluate 117 domenii de studii universitare de master, cu 263 de programe;  49 programe au fost încadrate în domenii acreditate și au fost acreditate 3 domenii noi; 240 programe de master au fost încadrate la categoria master profesional, 70 la categoria master de cercetare, iar 5 la categoria master didactic;  6 programe din cadrul a 6 domenii de studii universitare de master își schimbă denumirea. În lichidare au intrat 28 programe de studii din cadrul structurii a 10 universități. De asemenea, crește capacitatea de școlarizare cu 485 locuri în 17 domenii evaluate, respectiv de la 1.750 la 2.235.
Noile modificări aprobate au survenit, ca urmare a hotărârilor adoptate de ARACIS în perioada februarie 2022 - iulie 2022.

19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023
Actul normativ aprobat actualizează Nomenclatorul domeniilor, al specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituțiilor de învăţământ superior, în baza validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învăţământ superior, din perioada februarie 2022 - iulie 2022.
Astfel, vor fi înființate 9 specializări/programe de studii universitare de licență:         
-    „Chimie tehnologică” în cadrul domeniului de licență Chimie;
-    „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială;
-   „Științe de laborator aplicate” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
-   „Comportamentul și bunăstarea animalelor” în cadrul domeniului de licență Zootehnie;
-   „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială;
-   „Managementul sistemelor tehnice de artilerie” în cadrul domeniului de licență Ştiinţe militare, informații și ordine publică;
-    „Dezvoltare durabilă în ingineria de proces” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
-    „Inginerie farmaceutică” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
-   „Nanoștiințe” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate.
La nivel național, funcționează 93 instituții de instituții de învățământ superior, din care 53 instituții de învățământ superior de stat, care cuprind 2.196 de specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea, 113 specializări au suferit modificări, 28 au obținut acreditarea, 35 sunt specializări noi, iar 32 programe din 17 universități sunt în lichidare. De asemenea, 3 universități și-au modificat structura: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; Universitatea Danubius din Galați.
34 instituții de învățământ superior particulare acreditate, care cuprind 355 de specializări/programe de studii universitare de licență, din care 16 specializări au suferit modificări, 5 specializări a obținut acreditarea, 14 programe din 6 instituții au intrat în lichidare.
5 instituții de învățământ superior particulare sunt autorizate provizoriu cu 20 de specializări/programe de studii universitare de licență, dintre care una și-a schimbat statutul din autorizată în acreditată.
O singură instituție de învățământ superior particulară este autorizată provizoriu cu 4 programe de master.
De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede că 46 de specializări/programe de studii universitare de licență intră în lichidare, la propunerea instituțiilor de învățământ superior, pentru care nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2022-2023.

20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor părţi din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desființării bazei sportive "Complexul Sportiv Stadionul Tineretului", situată în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă nr. 9, judeţul Dolj, aflată în domeniul public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, pentru modificarea anexei nr. 43 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptăţite
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Guvernul Turkmenistanului privind înfiinţarea şi operaționalizarea "Rutei internaţionale de transport Marea Neagră - Marea Caspică" (Ruta)
Memorandumul a fost aprobat.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru pentru modificarea şi completarea legislației aplicate în transportul feroviar public de călători, în vederea utilizării unui "Sistem integrat, bază de date unică şi furnizare de informaţii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători"
Actul normativ aprobat prevede mandatarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în vederea constituirii unui grup de lucru, cu implicarea celorlalte autorități competente, pentru modificarea și completarea legislației aplicate în domeniul transportului feroviar public de călători.

3.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
Previziunile aplicațiilor de plată care vor fi transmise Comisiei Europene pentru perioada de programare 2014-2020 sunt de 4,6 miliarde de euro pentru anul în curs și de 5,5 miliarde de euro pentru anul viitor. Estimarea răspunde solicitării Comisiei Europene.

4.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice si a temei analizei în domeniul sănătate, în perioada 2022-2023
Programul Național de Reforme – platforma cadru pentru definirea reformelor structurale – și Planul Național de Redresare și Reziliență includ măsuri de eficientizare a cheltuielilor bugetare, în baza unei analize.
În acest sens, va fi constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerul Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Finanțelor. La ședințele grupului de lucru pot fi invitate personalități/experți în domeniul sănătății.
Raportul de analiză ce urmează să fie realizat și măsurile propuse pentru eficientizarea cheltuielilor vor fi prezentate Guvernului, în perspectiva aprobării.

5.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea oportunității repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societăţii CUPRU MIN S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit
Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul realizat în anul 2021 al Societății Naționale Cupru Min S.A. Abrud, diferența urmând a fi utilizată pentru finanţarea investiţiilor şi susţinerea producţiei.
Prin promovarea Memorandumului a fost aprobată o derogare de la OG nr. 64/2001 actualizată care prevede ca societățile și companiile cu capital majoritar sau integral de stat să verse 90% din profitul pe 2021 la bugetul de stat.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/tcq6

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Bahrain privind cooperarea în domeniul militar
Memorandumul a fost aprobat.

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 21 iniţiative legislative

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe