INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 13 ianuarie 2022

13 Ianuarie 2022

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Actul normativ prevede măsuri menite să clarifice desfășurarea activității în urma reorganizărilor din cadrul aparatului de lucru al guvernului, precum și necesare desfășurării activității viceprim-miniștrilor și a cabinetelor acestora, indiferent dacă sunt cu portofoliu sau fără portofoliu.

Astfel, cheltuielile necesare desfășurării activității aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului  cu  portofoliu se  asigură  de  la  bugetul  de  stat,  prin  bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepția indemnizației viceprim-ministrului  și a cheltuielilor necesare desfășurării activității cabinetului acestuia, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce.

De asemenea, Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului  General  al Guvernului, și este condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

OUG stabilește și atributul Cancelariei  Prim-Ministrului de a  iniția  proiecte  de  acte normative pe domeniile aflate sub incidența atribuțiilor sale, dar și faptul că organizarea,  funcționarea,  structura organizatorică și numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Se prevede posibilitatea ca în subordinea Cancelariei Prim-Ministrului să se înființeze departamente, organizate ca structuri fără personalitate juridică, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, ale  căror  atribuții,  organizare  și  funcționare  se  aprobă  tot prin hotărâre a Guvernului.

Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției și Autoritatea pentru  Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități își schimbă denumirea în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, respectiv în Autoritatea  Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, urmând ca în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile să fie înlocuite în mod corespunzător.

O altă modificare se referă la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care va prelua pachetul de acțiuni deținut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” -S.A. Bucureşti de la Ministerul Tineretului și Sportului.

De asemenea, până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finanţarea cheltuielilor de natură salarială și a contribuțiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, inclusiv al instituțiilor publice și a altor structuri subordonate, se efectuează din bugetul Ministerului Sportului și bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în mod corespunzător.

 

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au stabilit modul de contractare și decontare a serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare pentru pacienții cu COVID-19.

Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2 vor fi decontate de către casele de asigurări de sănătate. Bolnavii infectați cu virusul SARS-CoV-2 se vor putea prezenta în aceste centre fără bilet de trimitere pentru evaluarea stării de sănătate și pentru a primi tratament antiviral gratuit, în regim de spitalizare de zi, indiferent de statutul de asigurat.

Actul normativ aduce prevederi noi și pentru pacienții non-COVID-19.

Pentru asigurarea unui acces cât mai rapid al persoanelor asigurate la investigații medicale paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, s-a stabilit un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru realizarea investigației necesare monitorizării pacienţilor diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, precum și a celor diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare.

Comunicatul Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/2022/01/13/serviciile-medicale-acordate-in-centrele-de-evaluare-ambulatorie-pentru-persoanele-infectate-cu-sars-cov-2-vor-fi-decontate-de-catre-casele-de-asigurari-de-sanatate/

 

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea coordonării Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER, constituit prin Decizia prim-ministrului nr.533/2021, de către Cancelaria Prim-Ministrului

Actul normativ aprobat prevede desemnarea Cancelariei Prim-Ministrului ca instituție responsabilă cu operaționalizarea ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) și coordonarea Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER. De asemenea, se stabilește ca Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să desemneze reprezentanți în cadrul Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER în calitate de membri.

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe