INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 4 octombrie 2021

04 Octombrie 2021

I. PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative
2.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată
3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
4.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plății contribuției anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române –TAROM” - S.A.
2.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022
3.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
4.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
5.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
6.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
7.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
8.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

III. HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare
2.HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3.HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în orașul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosința gratuită a Asociației Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 și 2829, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al  statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din  domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
6.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.  1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.
7.HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
8.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța
9.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România
11.HOTĂRÂRE pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
12.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate
13.HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Sănătăţii
14.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române”/Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi modificarea anexelor nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Gala ți, judeţul Galați şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030
18.HOTĂRÂRE privind eliberarea doamnei Nicoleta-Marilena Voicu din funcția de subprefect al județului Teleorman
19.HOTĂRÂRE privind numirea domnului Tăbărana Florin în funcția de subprefect al județului Teleorman

IV. MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României în calitate de membru la Consorțiul pentru infrastructură de cercetare a aerosolilor, norilor și gazelor minore înființat ca un Consorțiu European pentru Infrastructură de Cercetare (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium ) - ACTRIS ERIC
2.MEMORANDUM cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe