INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 6 octombrie 2021

06 Octombrie 2021

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 și a Hotărârii Guvernului nr.403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021– 2022
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
4. HOTĂRÂRE aprobarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile şi stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”
6. HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei autonome ”Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României
9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Olt în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a orașului Beclean“, județul Bistrița-Năsăud
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 și Unitatea Teritorială 235, precum și transmiterea acestor bunuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 și Unitatea Teritorială 235 în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 95 și Unitatea Teritorială 235
13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj
14. HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valea Mare, județul Covasna
16. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
17. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale
18. HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Vacaru Georgiana-Alexandra în funcția de prefect al municipiului București Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe