INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 8 aprilie 2022

08 Aprilie 2022

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Modificările aduc clarificări de ordin tehnic pentru măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, precum și producătorilor de energie electrică și gaze naturale, măsuri instituite prin schema de sprijin prevăzută în OUG 27/2022 pentru protejarea cetățenilor și economiei de efectele creșterii prețurilor la energie.
S-a ținut cont de faptul că, după publicarea OUG 27/2022, din piață au apărut solicitări de clarificare cu privire la aplicabilitatea actului normativ, cu privire la explicitarea unor termeni care vizează operatori economici cărora li se aplică actul normativ etc. 
Totodată, existau anumite dificultăți în decontarea pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, astfel încât acum furnizorii să poată să-și refacă și să reintroducă datele corecte în platforma informatică pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în acest fel deblocându-se procedurile de decontare.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Sistemul RO e-Transport instituit prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern va monitoriza pe teritoriul național deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat. Acesta va cuprinde următoarele tipuri de operațiuni de transport: al bunurilor reprezentând achiziții și livrări intracomunitare, al celor care fac obiectul operațiunilor vamale și transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național.
Sistemul RO e-Transport va include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri care, cu ocazia declarării unui transport vor genera un cod unic de înregistrare, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier, componente software pentru analiza integrată a datelor. De asemenea, Sistemul RO e-Transport va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.
Comunicatul Ministerului Finanțelor:

https://mfinante.gov.ro/ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/rom-c3-a2nia-va-monitoriza-transporturile-de-bunuri-tranzac-c8-9bionate-intracomunitar

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
Actul normativ include în mecanismul de decontare pentru persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pe lângă cheltuielile cu hrana și cheltuielile referitoare la cazarea acestora. Este vorba de 20 de lei/zi pentru fiecare persoană sumă alocată pentru cheltuieli cu hrana și 50 de lei pe zi sumă alocată pentru cheltuieli cu cazarea.
Pentru finanțarea acestor cheltuieli, se alocă suma de 45 de milioane lei din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.
Această sumă este estimată să asigure un sprijin financiar de 50 lei/zi/persoană găzduită pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru cazarea unui număr mediu de 15.000 cetățeni, pentru o perioadă de 60 de zile.
Pentru finanțarea și decontarea cheltuielilor cu hrana prin Hotărârea de Guvern 336/2022 a fost alocată din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția guvernului suma de 18 milioane lei. 
Mecanismul de decontare a cheltuielilor de cazare este identic celui utilizat pentru decontarea cheltuielilor pentru hrană.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe