INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 12 noiembrie 2020

11 Nov

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/LG.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-1.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-2.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-27.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-28.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGNFANEXA.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-29.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHGANEXA.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situații de Urgență '' Vlașca'' al județului Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHGANEXA-1.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-30.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Națională Loteria Română S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-31.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Națională Plafar S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-32.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Județene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-33.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit pentru construcție din perimetrul PIETROASA-VALEA LAZULUI, judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA-1.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modalitatea de calcul a chiriei acordate ca
despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate, din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA-2.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-34.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-35.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-36.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Aprobarea propunerilor finale de către Guvern
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-3.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: acordarea unui ajutor de exploatare și a unui ajutor de investiții, exceptate de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., pentru anii 2021-2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-4.pdf

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/INFO.pdf
2. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Actualizarea planului anual 2020 de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/Nota-de-informare.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe