INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 14 aprilie 2021

13 Aprilie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG-1.pdf
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelului nr. I anexă la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG-5.pdf
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG-3.pdf
4. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/OUG-1.pdf
 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-12.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-16.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXE-1.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-5.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unități cu atribuții medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXE-2.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din județele Brăila, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Olt și Suceava în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV), precum și aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș Fălticeni în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV) și Inspectoratului Poliției de Frontieră Timișoara pentru desfășurarea activității specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranți
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXE-4.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Botoşani și Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-13.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bihor, Constanța, Teleorman, Bacău, Neamț, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureș și municipiul București
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-14.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanța, Bistrița-Năsăud, Buzău, Gorj, Alba, Maramureș, Tulcea, Ilfov, Brașov, Satu Mare, Sibiu și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-15.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a unei donaţii de bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Leafield Logistics & Technical Services Limited şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-18.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-20.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”, precum și suplimentarea sumei aferente despăgubirilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-21.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-23.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NGHGANEXE.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0827 Cluj-Napoca și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHGANEXE-2.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF Brașov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-24.pdf
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-26.pdf
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-28.pdf
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-6.pdf
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, județul Giurgiu”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-30.pdf
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lăpuș, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-31.pdf
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cernești, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-32.pdf
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Independența, judeţul Constanța
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-33.pdf
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Blejoi, judeţul Prahova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-34.pdf
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coșteiu, județul Timiș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-35.pdf
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vârtop, judeţul Dolj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-36.pdf

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-4.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-5.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NOTA-1.pdf
2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 11 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf
3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NF-46.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe