INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 14 octombrie 2020

13 Octombrie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/LG-2.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/OUG-4.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXE.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-21.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXE-1.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFRˮ - S.A. – Sucursalele Regionale CF Iaşi şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-18.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-19.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al R.A. Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-20.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-22.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Sănătate Publică în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-23.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXE.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA-1.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata parțială a contribuţiei financiare restante a României la programele opționale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/HG-24.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Costel ALEXE şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-5.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind asistența judiciară în materie penală
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-6.pdf
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-7.pdf
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind transferarea persoanelor condamnate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-9.pdf
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-8.pdf
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-10.pdf
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-11.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe