INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie 2021

15 Iunie 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-3.pdf 

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-6.pdf 
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-8.pdf
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-4.pdf 
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-5.pdf 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din  Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-30.pdf 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE-2.pdf 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-31.pdf 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-33.pdf 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-50.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desființarea activității ”Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-36.pdf 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 București”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-37.pdf 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în cazarma 2845 Târgoviște”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-38.pdf 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE-3.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ''Skachkov Evghenii ''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-40.pdf 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-41.pdf 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-42.pdf 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021-1.pdf 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-48.pdf 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apața, județul Brașov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-44.pdf 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, județul Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-45.pdf 
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-46.pdf 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, județul Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-47.pdf 

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării ACORDULUI între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în România și la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unitățile de învățământ liceal din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-3.pdf 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timișoara – Moravița (RO) și drumul de mare viteză Belgrad - Vatin (RS)”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-4.pdf 
3. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-ştiinţifică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-5.pdf 

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcțiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală și administrativ” și a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-2.pdf 
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focșani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focșani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-3.pdf 

VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf 
2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-4.pdf 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe