INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 24 februarie 2021

23 Februarie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și al Legii contabilității nr.82/1991
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/OUG-5.pdf
 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-16.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Buzău, Timiș, Gorj, Olt, Argeș, Vaslui, Brașov, Brăila, Sibiu și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-17.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părţi din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-18.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii, situate în judeţele Bihor, Alba, Vrancea, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Dolj, Prahova, Galați, Timiș și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-19.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NFHGANEXA.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții "Varianta ocolitoare Giurgiu", județul Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-20.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului "Shamaev Dmitrii"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-21.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei "Ushkina Natalia"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-22.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gănești, judeţul Mureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-23.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Miloșești, judeţul Ialomița
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-24.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânpaul, judeţul Mureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-25.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Marpod, județul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-26.pdf
 

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMOANEXA.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, prin schimb de note verbale, privind modificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București, la 9 noiembrie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-3.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente a 10 programe de înzestrare.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-4.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea a doi membri supleanți din partea Asociației Municipiilor din România (AMR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-5.pdf
 

IV. NOTE
1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, B-dul Universității nr. 3A, județul Suceava, din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NOTA-1.pdf

2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unor cereri către Consiliul Local al Oraşului Novaci și către Consiliul Local al Municipiului Oradea privind adoptarea unor hotărâri care au ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public local în domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NOTA-2.pdf
 

V. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
1. CARTA Albă a Apărării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-6.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe