INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 3 iunie 2021

02 Iunie 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 
I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG.pdf

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHG-1.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 10 iunie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 867 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-19.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 1425 și a unei părți din imobilul 3448 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-17.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare, a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA-1.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-4.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-6.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXA-2.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 12,3690 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional și utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN 1F, km 79+625 – DJ 191C”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-8.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-9.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru efectuarea studiilor ce vizează analiza aplicării principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice din România și analiza situației din România privind aplicarea Codurilor OCDE de liberalizare a mișcărilor de capital și a operațiunilor curente invizibile
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-10.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli Infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-11.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-12.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tormac, județul Timiș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-13.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ribița, judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-14.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tiream, judeţul Satu Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-15.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanța
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-18.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Șărmășag, județul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-16.pdf
 

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea proiectului de scrisoare comună pentru extinderea prevederii excepționale din Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19 (Regulamentul CRII plus) referitoare la aplicarea ratei de cofinanțare de 100%
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO.pdf
 

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE
1. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ în domeniul e-guvernării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-PUBL.pdf

 
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 15 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA.pdf
 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe