INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 3 martie 2021

02 Martie 2021


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG.pdf 
2. PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-1.pdf 
3. PROIECT DE LEGE de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-2.pdf 


II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG.pdf 


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-4.pdf 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA.pdf 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României precum și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Aeroclubului României în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S.-București
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-5.pdf 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-1.pdf 

5. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului privind prelungirea valabilității Acordului între Ministerul Apărării Naționale și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate și dependenții lor, semnat la Washington, la 6 septembrie 2012
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/MEMO.pdf 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul military
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-1.pdf 
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării analizelor preliminare de identificare a opțiunilor de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale, prin International Finance Corporation (IFC)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-3.pdf 
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte 
-Eliberarea deplinelor puteri pentru un demnitar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau pentru Ambasadorul României la Chișinău în vederea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/MEMO-2.pdf 


V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Brodina, județul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Brodina în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA.pdf 
2. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public al municipiul Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-1.pdf 


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-PUNCTE-DE-VEDERE.pdf 
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 34 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE_compressed.pdf 
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe