INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 4 decembrie 2020

03 Decembrie 2020

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/OUG-3.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/OUG.pdf

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/OUG-2.pdf

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind digitalizarea raporturilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/OUG-1.pdf

 

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum și a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-2.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții„Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-3.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-4.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru implementarea Pactului Civil în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/NFHG.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-5.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-6.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul LEGHIA VEST-NADĂȘU, județul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora precum și a datelor de identificare pentru unele din acestea, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA-1.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Asigurare Logistică Integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Protecție Internă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-1.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/NFHGANEXA.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediul Unității Militare 0623 Brașov”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-7.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-2.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/HG-8.pdf

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului național periodic privind implementarea Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Redimensionarea și modernizarea rețelei consulare a României. Stadiul actual și perspective de acțiune pentru perioada 2021-2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-1.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Proiectul ”Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-2.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de circa 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-3.pdf

5. MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a altor infracţiuni grave”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-4.pdf

 

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020- 2 decembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/12/INFORMARE.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 

 


 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe