INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate de Guvern în ședința din 26 martie 2020

26 Martie 2020

I.    MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1.    ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
2.    ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscale
7.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative

II.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti

III.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004
3.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
4.    HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014
5.    HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Mediu Term Notes''
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen
7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara
8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa''
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale '' Administraţia Porturilor Dunării Fluviale''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
11.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A-Sucursala Regională CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Argeş, Arad, Braşov, Brăila, Constanţa, Dolj, Ilfov, Mureş, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti
13.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
14.    HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
15.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
16.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
18.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Canalelor Navigabile” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
19.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
22.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome  ”Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
23.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020
24.    HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompettitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. (în insolvență), pentru anul 2020
25.    HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2020
26.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
27.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Zelincă Rodica
28.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica


IV.    MEMORANDUMURI

1.   MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027
2.   MEMORANDUM cu tema: Susţinerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificaţiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale contractelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
3.   MEMORANDUM cu tema: Valorificarea prin vânzare, de către ”Compania națională de transporturi aeriene române – Tarom” S.A., a aeronavelor ATR 42-500 și ATR 72-500

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative
2.  PUNCTE DE VEDERE cu privire la 78 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
3.   PUNCTE DE VEDERE cu privire la 87 de iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaţilor

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe