INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 15 aprilie 2020

15 Aprilie

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI 

1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri privind beneficiarii de fonduri europene ca urmare a răspândirii virusului COVID-19

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

III. HOTĂRÂRI 

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

4. HOTĂRÂRE Hotărâre privind recunoaşterea Fundației Culturale “Vigado”ca fiind de utilitate publică

5. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

6. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naționale Căi Ferate „CFR” – S.A., unități aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în urma finalizării unor lucrări de investiții

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu

9. HOTÂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții C.N.I-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importantă națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

12. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri pentru sprijinul proiectelor mari de cercetare în domeniul sănătății

2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind elaborarea documentelor programatice finanțate din fonduri europene 2021-2027

3. MEMORANDUM cu tema: Continuarea și amplificarea campaniei asumate de

conștientizare și informare a populației de către autoritățile publice asupra importanței prevenției răspândirii pe teritoriul României a noului coronavirus -(COVID-19)

4. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat, pentru perioada 01.04.2020 - 31.12.2020, Societății Naționale "Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia" - S.A., pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art 107 alin.(2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

 

V. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Sprijin pentru persoanele cele mai defavorizate prin proiectul: Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018-2021

 

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative

2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe