INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 9 aprilie 2020

09 Aprilie 2020


I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu completările ulterioare 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, pe perioada stării de urgență

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiar-fiscale

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 și pentru instituirea unor măsuri temporare privind denaturarea alcoolului etilic

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională din cadrul Institutului Clinic Fundeni“

2. HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 - 2021

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru studiul ce vizează analiza bugetară la nivelul României

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

6. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare)

10. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Judeţului Dâmbovița

11. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina

12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

13. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții
14. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

16. HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale ca fiind de utilitate publică

17. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 alCompaniei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

IV. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE privind posibilitatea accesării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei SARS CoV-2 

2. NOTĂ cu tema: Măsuri pentru evitarea întreruperii proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 din cauza neaplicării cerințelor Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate)

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe