INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului din 30 aprilie 2020

30 Aprilie 2020

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect”

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea alin. (1) și (5) ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019
2. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 - 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020 – 2022
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni
10. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi Municipiul Bucureşti
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional „Brătianu”
17. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea
18. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019
21. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popeşti Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla, din județul Ilfov
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
23. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova
24. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Orașul Răcari, județul Dâmbovița
25. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Comitetului de investiții desemnat de Guvernul României pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE să negocieze termenii și condițiile unui nou Acord de finanțare între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind continuarea gestionării de către FEI a fondului de participare JEREMIE în România, prin înlocuirea Acordului de Finanțare JEREMIE între Guvern și FEI din 19.11.2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, cu modificările și completările ulterioare (Acord) și semnarea Acordului, în limitele mandatului aprobat
2. MEMORANDUM cu tema: Donarea unor bunuri de uz sanitar aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Na ționale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2
3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare operaționalizării Fondului de Tranziție Echitabilă (Just Transition Fund)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii acordului de furnizare de servicii de către Google LLC în vederea promovării informațiilor din surse autorizate referitoare la criza COVID-19 în România

V. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei nr.24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
2. NOTĂ referitoare la declarația privind utilizarea pactului ecologic european ca element cheie în planul de recuperare a Uniunii Europene după pandemia COVID -19

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 propuneri legislative
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 12 propuneri legislative
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, inițiată de domnul deputat USR Stelian Cristian Ion împreună cu un grup de parlamentari USR
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe