INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în ședința Guvernului României din 10 septembrie 2020

10 Septembrie 2020

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996

 

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

2. HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 iulie 2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

5. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic “CNIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul Bucureşti

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2020

12. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

14. HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a.-păduri special amenajate în scop recreative (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul COVID 19 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara

16. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) - ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară precum și a reevaluării acestora

17. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centura in municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24”

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor tehnice și a valorilor de inventor ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, precum şi trecerea parțială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanțării unei analize comparative a datelor furnizate de România în anumite sectoare de interes, în scopul elaborării documentului statistic „Government at a Glance” pentru anul 2021, realizat de OCDE în colaborare cu statele membre și unele state nemembre ale Organizației

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind Programul de susţinere a ȋntreprinderilor mici şi mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a ȋntreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”

24. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale

25. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru

unele unități administrativ-teritoriale

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național "Educația în siguranță" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării

27. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării

28. HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Vâlcea de către doamna Popescu Carmen Marcela

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc în domeniul culturii, educației, mass-media, tineretului și sportului 

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2020- 2024

3. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea conectării la internet a unită ților de învățământ preuniversitar de stat din România prin programul voluntar de sprijin

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind semnarea contractelor avand ca obiect: Proiectare si Execuție „Drum Expres Craiova - Pitești” - Tronsonul 3 si Proiectare si Execuție „Drum Expres Craiova - Pitești” - Tronsonul 4

 

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative

 

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe