INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 20 decembrie 2019

20 Decembrie


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene 
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene 
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr.163/2012, cu modificările și completările ulterioare și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
2. HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020
3. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.661/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Avioane Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
5. HOTĂRÂRE privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere
6. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale
7. HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Negreni, județul Cluj
8. HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Uliești, județul Dâmbovița
9. HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Consiliul Județean Satu Mare


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor soluţii temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată, până la finalizarea procedurii competitive
2. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autorităţile române şi Comisia Europeană privind documentele naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019


V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Avrig în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ''Cpt.Dumitru Croitoru'' al judeţului Sibiu din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe