INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 17 ianuarie 2018

17 Ianuarie 2018

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munițiilor
2. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
3. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii
7. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexelor I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar județean Timiș

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Calendarului de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017

III. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Bp. 315/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind inseminarea artificială şi sporirea natalităţii (Bp. 296/2017, Plx.591/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 561/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală (Plx. 577/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (Bp. 316/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (Bp. 503/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp.567/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 533/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Bp.435/2017)
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și  completările ulterioare (Plx.582/2017)
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată (Bp. 498/2017)
12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Bp.494/2017) Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe