INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 ianuarie 2019

17 Ianuarie


I.    ORDONANȚE
1.    ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale'' Conducta Ţărmul Mării Negre -Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră''
2.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ''Taratukhin Andrey''
3.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ''Valchar Radim''
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Botoşani, Cluj, Constanţa, Tulcea, Iaşi, Olt, Mehedinţi, Dolj, Timiş, Argeş, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti
5.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administarrea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Alba şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
7.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar
8.    HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbţie a Centrului Naţionale pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor ''Larex'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării activităților aferente organizării la București în contextul Președinției României la Consiliul UE în primul semestru al anului 2019 a reuniunii Consiliului Supravegheterilor ESMA și reuniunii membrilor Consiliului Supravegheterilor-EIOPA-Strategy Day, precum și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ce se vor efectua în cadrul acestor activități
10.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ”Investește în tine”
11.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în administrarea Ministerului Justiției

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii de ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român
2.    MEMORANDUM cu tema: Contribuția României la a doua tranșă a Instrumentului de asistență pentru refugiați destinat Turciei”, FRIT II

IV.    RAPOARTE
1.    Raport al institutului de Drept Public și Științe Administrative al României aferent anului 2017  

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament, în anul 2018

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 114/1996 privind locuinţele
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind reforma în domeniul sănătății
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici  
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor şi a văduvelor de război
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, provenit dintr-o propunere legislativă
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe