INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.03.2016

23 Martie 2016

I.PROIECTE DE LEGE

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/09zc53py71d6qrn_kxws.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/4qsgf00c1by7z5vrhmtp.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

3.PROIECT DE LEGE privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice precum şi unele măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice

4.PROIECT DE LEGE privind venitul minim de incluziune

 

II.PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013

 

III.PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/6243rdz05pw_v1bs97xj.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10 +459"

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/8psd4fk50_nw7qthy1zm.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/_k4cd3tjpwr9z2s5nh8g.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/h2mgzypbq7v5_6s4kcj3.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015, la Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/c9kfnbm65gp4wzqtvrx8.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (ISJ Maramureş, Palatul Copiilor Baia Mare)

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/g8nqw10bx6ck_5dzr29p.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/0hcqxby_md9s1v3j7t4z.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/58zq140fprybhnxgc9vj.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de punere pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/jynkpg0mqwv9ht1dbc3_.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/n1c4szk287d53j6fgwmb.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/d619ks57_nfg2y8mct3r.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/_kcv2nb5tpjy380dzq9x.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Suceava, Bistriţa Năsăud, Cluj, Timiş, Buzău, Iaşi, Constanţa, Olt şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/wc_knjvf782zsmqdx4h0.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/zsr19t_xpqw2cjf8gvkd.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului Administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/d6w34rz1q9jks_pfn2mh.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş  

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema ''Legislaţia electorală şi noi tehnologii'', organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/dx6fh_tq25b0nsgvm8r9.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema '' Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale'', organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/6cyqw2_1hnb098dkfsp4.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/03/0xvz5423mh9tn8f1ywqs.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Eugen-Dragoş Doroş, preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al CEC BANK-S.A

2.MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului nr.72768/12.01.2016 cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre România şi Malaysia privind extrădarea

3.MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului nr.72772/12.01.2016 cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre România şi Malaysia privind asistenţa judiciară în materie penală

 

V.NOTE

1.NOTĂ privind amendamentele propuse de Ministerul Justiţiei la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe (L106/2016)

2.NOTĂ privind formularea punctului de vedere al Guvernului asupra unor amendamente formulate de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (Plx.96/2014)

 

VI.PUNCTE DE VEDERE

1.Proiectele punctelor de vedere cu privire la 10 propuneri legislative parlamentare

2.Proiecte de puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe