INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.04.2016

27 Aprilie 2016

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/jd_mnvzc9wt0x634hpkr.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea unei dispoziţii din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007
-    MEMORANDUM cu tema: Acordarea compensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în transportul de călători cu metroul.

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 - km 86+601", judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/1fpj9b6ycrwzshv4_3nx.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Dumansca Iulia (Yulyia)"
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/381dzt6vysqxrh7kgfw9.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/dstwhb6pm08_zq9415gn.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, a unui imobil trecut în domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/c8b53_24krg91nmw6qsh.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/n4jbs13hrpktv_y5fq7m.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/27b8yr0_hvsnzm5p6dxc.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi socio-cultural, prevăzut la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/mwsypztvjx15k90cq768.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020

IV.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R-Călători''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/njs80zhr6kpwy74gq_c5.pdf 
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.ro/acte-normative/docs/2016/04/5yv4bw8g1t67_fd2pj0q.pdf  
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
2.    MEMORANDUM cu tema: Necesarul de fonduri aferent contribuţiei UE pentru programele operaţionale finanţate în exerciţiul financiar 2007-2013, obiectivul Convergenţă, în vederea efectuării plăţilor către beneficiari
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2016-2019
4.    MEMORANDUM cu tema: Vizita în România a delegaţiei Subcomitetului ONU de prevenire a torturii şi a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante, ce va avea loc în perioada 3-12 mai 2016
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului de măsuri necesare îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a sistemului de probaţiune, elaborat în temeiul Memorandumului aprobat de Guvern la data de 19 ianuarie 2016
6.    MEMORANDUM cu tema: Utilizarea de către MENCŞ, în colaborare cu MApN, a instrumentelor de finanţare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru dezvoltarea de tehnologii noi şi emergente în vederea soluţionării problemelor derivate din necesităţile MApN de realizare şi menţinere a unor capabilităţi de luptă complete. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe