INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.06.2016

29 Iunie 2016

I.  PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi pentru modificarea Legii nr.195/2006, Legea-cadru a descentralizării

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art.1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/OUG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

8. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

9. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

10. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

11. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

12. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

13. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

14. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

15. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

16. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

17. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

18. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice şi pentru modificarea unor acte normative

 

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/06/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.488/2015, privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

3. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri de simplificare şi de coordonare a procedurilor administrative din administraţia publică centrală de specialitate

 

IV. NOTE

1. NOTĂ privind campania de irigaţii 2016 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe