INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 noiembrie 2021

09 Nov 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-22.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-23.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NFHG.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației “Casa Faenza” ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-25.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundației Împreună
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-26.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente", Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Bărăști, Colonești, Optași-Măgura, Priseaca, Scornicești, Tătulești şi Valea Mare, din județul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-27.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente", Tronsonul 2
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-28.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional și utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflat pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-29.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizații internaţionale de schimb de organe, în anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-30.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-31.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-32.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-33.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-2.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii și adresei poștale ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare și exploatare petrolieră încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului “Petrom” S.A. București către Societatea Dacian Petroleum SRL
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXENF.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NFHGANEXA.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăților
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-3.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galați
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-34.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sediu unități de parchet din municipiul Iași”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-35.pdf
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-36.pdf
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-37.pdf
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gușoeni, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-38.pdf
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-39.pdf
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-40.pdf
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Petrești, județul Satu Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-41.pdf
25.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

II.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/MEMO-2.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: • Actualizarea statutului României, în cadrul Comitetului privind Politicile în Domeniul Mediului al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), respectiv, din cel de „invitat” în cel de „participant” • Transmiterea unei scrisori de manifestare a acestui interes de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea României către Secretariatul General al OCDE
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/MEMO-3.pdf
3.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/MEMO-4.pdf

III.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECT DE PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, inițiată de domnul deputat FCER Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/PUNCT-DE-VEDERE-1.pdf

IV.    RAPOARTE
1.    RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/RAPORT.pdf
2.    RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/RAPORT-1.pdf

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NOTA.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe