INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 17 noiembrie 2021

16 Nov 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXE-1.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-42.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă și responsabilitățile instituțiilor care desfășoară aceste misiuni, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aviației civile
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-43.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naţionale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-44.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-45.pdf

6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Sidi Péter”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-46.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Țeamriuc Vladislav”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-47.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Barbu Gănescu” înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuși”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-4.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Bușteni
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-48.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenței, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-49.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 1608 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-50.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăților
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-5.pdf


II. NOTE
1. NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului – teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universității nr. 1, județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr.211158 Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea.”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-1.pdf

 
III. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 inițiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 22 inițiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf


IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/RAPORT-2.pdf
 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe