INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 martie 2017, ora 15.00

16 Martie

I.  PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/OUG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerera mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/OUG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

Proiectul poate fi consultat la adresa:http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumstanţelor şi procedurii specifice programului strategic de înzestrare ''Corvetă multifuncţională''

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ''Humet Gaminde Javier''

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Naţional George Enescu "Palatul Cantacuzino", Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/03/NFHGANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.   PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.996/2016 privind numirea unui consul general

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.986/2016 privind numirea unui consul general

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului privind schimbul de informaţii şi bune practici în lupta împotriva criminalităţii organizate transnaţionale, a traficului de droguri şi a infracţiunilor conexe între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane

2.   MEMORANDUM cu tema:  Desfăşurarea lucrărilor celei de-a 18-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-indiene de cooperare economică

3.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea elaborării şi execuţiei conceptului de participare a României la expoziţia internaţională 2017 ''Energia Viitorului'', Astana, Kazahstan de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei''

IV.    NOTE

1.  NOTĂ cu tema: Stadiul operaţionalizării Catalogului Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Evidenţă, Consultare şi Transparenţă (CONECT)

2.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului

3.    Proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru perioada 2017-2020

4.    Proiectul Listei priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017

5.    NOTĂ privind amendamentele propuse de Ministerul Finanţelor Publice la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (Plx.133/2017)

 

V.   PUNCTE DE VEDERE

1.  PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2.  PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe