INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 decembrie 2017

20 Decembrie 2017

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/LG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/OUG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art.30 alin. (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-47.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/NFHG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-32.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art.177, alin.(3^6) şi (3^7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-33.pdf 

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/NFHG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţa alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-34.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2018-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-35.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-36.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-37.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi termenele de clasificare aferente

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-38.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.NI''-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-39.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-40.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-42.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.4 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş'' la Hotărârea Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-43.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2017/12/HG-44.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Implementarea Recomandării Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea pe piaţa forţei de muncă a şomerilor de lungă durată (2016/C67/01) prin asigurarea unui cadru legislativ şi de coordonare interinstituţională

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante, din care unul de şef birou şi un post de consilier din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din cadrul unor unităţi/instituţii subordonate acestuia

4. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea negocierii unui Acord de Cooperare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Culturii din Ucraina privind renovarea şi amenajarea Casei Memoriale ''Aron Pumnul'' din Cernăuţi, Ucraina

V. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE privind monitorizarea implementării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public – acţiune prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi angajament în Planul Naţional de Acţiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP 2016-2018)

VI. PUNCTE DE VEDERE 

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr. 75/1994 (Bp. 428/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale provenit dintr-o propunere legislativă (Plx. 363/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18¹ din Legea nr. 69 din aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare (Bp.505/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea poziției nr. 38 a anexei nr. 2 la Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 284/2016, Plx. 83/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 445/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 390/2017) Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe