INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 25 martie, ora 12.00

25 Martie


I.    PROIECTE DE LEGE
1.     PROIECT DE LEGE  privind Codul fiscal
2.     PROIECT DE LEGE privind Codul de procedură fiscală
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
2.     HOTĂRÂRE pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 (primă lectură)
3.  HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016
4.  HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna aprilie 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii 
8.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării
9.   HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în Municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea
13.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud
14.  HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: 
- Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul apelor şi Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea preluării Preşedinţiei Comitetului Mixt al Miniştrilor din ţările membre CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) pentru perioada 2015-2017
3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de a III-a sesiune a Consultărilor Economice Bilaterale între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Bulgaria - Sofia, 30 martie 2015 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe