INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 martie

10 Martie 2020

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru pregătirea unităţilor sanitare în vederea îngrijirii pacienţilor infectaţi cu Coronavirus - COVID19 precum şi pentru optimizarea derulării acţiunilor prioritare necesare îngrijirii şi acordării tratamentului pacienţilor critici, în acest context, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NFHG.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-16.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85)", Judeţul Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-2.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-3.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-17.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-4.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru excluderea unor părţi de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea suprafeţelor expropriate aferente imobilelor identificate la poziţiile număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-6.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-8.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor natural "Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-9.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamenului (CE) nr.842/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-10.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea şi modificarea datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA-1ANEXA-2.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-11.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-1.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-19.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-13.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-14.pdf

21.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NF-16.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HGNF.pdf


II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2020, conform art.IV alin. (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare a unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gheorghe Pecingină, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-1.pdf


III. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Stadiul şi perspectivele proiectelor strategice preluate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor de la CNSP potrivit OUG 7/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-2.pdf

2. NOTĂ privind Raportul de evaluare privind implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-3.pdf


IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE cu tema: Planul anual 2020 al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAid)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA.pdf


V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-548_2019-caini-fara-stapan.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-578_2019-pt-modif-%C5%9Fi-compl-art.-218-din-L-286_2009-privind-Codul-penal.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv-Bp.-601_2019-completarea-Legii-nr.-370_2004-pt-alegerea-Pre%C5%9Fedintelui-Rom%C3%A2niei.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp.-301_2019-Plx-638-2019-L248-2015-stimulent.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp_491_2019_cadastru-si-publicitate-imobiliara.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/PDV_Bp_587_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp473_2019_drepturi-conexe.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_166_2019_Autostrada-Brasov-Bacau.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_268_2019_Autostrada-Basarabia_REFACUT-2020.-III.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-1.pdf

 
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe