INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 februarie

19 Februarie 2020

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Agenției Naţionale de Îmbunătățiri Funciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-23.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-24.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519", judeţul Argeș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-25.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-26.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Brăila, Alba, Buzău, Brașov, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-27.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-28.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind înființarea, organizarea şi funcționarea Comitetului Interministerial pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Inițiativele Europene Gestionate Centralizat de către Comisia Europeană
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/HG-29.pdf

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-6.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegaţiei României la Conferinţa diplomatică pentru finalizarea negocierilor unui acord privind constituirea organizației interguvernamentale pentru semnalizare maritimă (AISM/IALA), Kuala Lumpur (25-28 februarie)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-9.pdf

III. NOTE
1. NOTĂ cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-1.pdf
2. NOTĂ cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului Observatorul Astronomic "Planetariu" - clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, B-dul Universității nr. 3A, judeţul Suceava, din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-2.pdf

IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind planul de derulare a proiectelor pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va prelua de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-3.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe