INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 27 februarie

26 Februarie


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziție autospeciale de supraveghere cu termoviziune''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXA-2.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX - Șalupe de intervenție"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXA-3.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NFHGANEXA-1.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Judeţene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar, precum şi scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcției pentru Agricultură Judeţene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE-5.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plății cotizației anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-30.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenților chimici, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-39.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-32.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-37.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-33.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenției Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-34.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea stemei comunei Sărățeni, judeţul Mureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNFANEXA-2-2.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studențesc-Universitatea Transilvania din Brașov, str.Iuliu Maniu nr.41A, municipiul Brașov, judeţul Brașov''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-35.pdf

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă, preşedinte cu rang de secretar de stat, al Agenției Naţionale pentru Achiziții Publice, în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții şi Asigurări al EXIMBANK S.A
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-11.pdf

III. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-4.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe