INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda viitoarei ședințe a Guvernului României

22 Ianuarie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-6.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-7.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-8.pdf

 

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OG-1.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-15.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-16.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-17.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-18.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof.dr.G.K Constantinescu'', din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-19.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-20.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHG.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-21.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti''

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-23.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-24.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMONFHG.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-7.pdf

 

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate 

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-4.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-5.pdf

3. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative 

Proiectele pot fi consultate la:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv-Bp-287_2019-plx-587_2019-pt-modificarea-unor-acte-normative-%C3%AEn-domeniul-reglement%C4%83rii-produselor-din-tutun.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv-Bp-374_2019-modif-Codul-de-procedur%C4%83-penal%C4%83-%C5%9Fi-Codul-penal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/pdv-Bp-414_2019-modificarea-%C5%9Fi-completarea-Legii-nr.-286_2009-privind-Codul-penal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/pdv-Bp-464_2019-modif-%C5%9Fi-compl-alin.-2-al-art.-24-din-Legea-nr.-119_1996-cu-privire-la-actele-de-stare-civil%C4%83.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp.-490_2019_Legea-208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp.-553_2019_Legea-215_2016.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_bp.250_2019-Plx-307_2019_OG-81-2000-ITP-ian-2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_193_2019_regimul-armelor_II_refacut-2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_469_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_483_2019_pescuit-si-acvacultura.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_486_2019_cod-fiscal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Plx.-335_2019_Legea-47_1992.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Plx.-459_2018_Legea-286_2009.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe