INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 15 aprilie 2020

14 Aprilie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I.    MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUGNF-1.pdf
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-5.pdf


II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-35.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-36.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXA-1.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE Hotărâre privind recunoaşterea Fundației Culturale “Vigado”ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-37.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHGANEXA-1.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naționale Căi Ferate „CFR” – S.A., unități aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în urma finalizării unor lucrări de investiții
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-38.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-39.pdf

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri pentru sprijinul proiectelor mari de cercetare în domeniul sănătății
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-2.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind elaborarea documentelor programatice finanțate din fonduri europene 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-3.pdf
3.    MEMORANDUM cu tema: Continuarea și amplificarea campaniei asumate de
conștientizare și informare a populației de către autoritățile publice asupra importanței prevenției răspândirii pe teritoriul României a noului coronavirus -(COVID-19)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-4.pdf


IV.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la adresele:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-21_2020-pt-completarea-OUG-nr.-195_2002-privind-circula%C5%A3ia-pe-drumurile-publice.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-416.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-570.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-595_2019-regimul-juridic-al-vehiculelor-f%C4%83r%C4%83-st%C4%83p%C3%A2n.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-597_2019-instituirea-s%C4%83rb%C4%83torii-colindului-rom%C3%A2nesc.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv.-Bp-73_2020-pt-completarea-OUG-57_2019-privind-Codul-administrativ.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_472_2019_iluminatul-publlic.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp524_2019_copii.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp552_2019_contraventii-silvice.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_OUG_7_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/PDV_OUG_12_2019_Alexandra-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx.619_2019_modif-OUG-92-2018-acte-dom-just-OUG-7-2019-INM.pdf

2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-6.pdf

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe