INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 noiembrie 2022

15 Nov 2022

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 şi au fost afectate de seceta pedologică
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
 
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2025 "Designing Future Society for Our Lives", Osaka, Kansai, Japonia
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare Învăţare, dezvoltat de OECD-TALIS 2024
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, valorii de inventar şi a adresei poştale pentru imobilul identificat cu nr. MF 26692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării si a înscrierii acestuia în cartea funciară
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin studenţesc - Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, municipiul Bucureşti"
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare ,,Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion", respectiv etapei I a programului de înzestrare ,,Punct comandă - tip brigadă"
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici- Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria" pentru unitățile administrativ-teritoriale: Petriş, Păuliş şi Bârzava - judeţul Arad
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, adresei poştale, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, unitate sub autoritarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice a unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recerea unei suprafeţe de 0,0522 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificare, denumirii, descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a bunului cu numărul de inventar MF 145466 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1(1)) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naţionale
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 315
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 260

IV. ANALIZE
1. ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naţionale nr. 1/2011
2. ANALIZA privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei pentru punerea în aplicare aprevederilor Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) pentru perioada 2023-2028

VI. NOTE
1. NOTĂ cu privire la demararea tranşei V distribuţie pachete cu ajutoare alimentare în cadrul proiectului "Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018- 2021 ", cod MySMIS 125099
2. NOTĂ de INFORMARE cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2022

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3tDwHaB Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe