INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 martie 2022

01 Martie 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-2.pdf
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/LG-1.pdf
3.    PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/EMLG.pdf

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018, privind compensarea unor creanţe reciproce intre statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-4.pdf
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG.pdf
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-5.pdf

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-1.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-2.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-3.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-5.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-6.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-11.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea unei donaţii de teste antigenice rapide, de către statul român, prin Ministerul Sănătăţii, în vederea diagnosticării infecției cu SARS-CoV-2 si darea acestora în administrare Ministerului Sănătății
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-7.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-8.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-9.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-10.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-16.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-17.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-18.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-19.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-20.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-21.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Braşov, Covasna, Prahova, Dolj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-22.pdf
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate În administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Galaţi, Mureş, Iaşi, Sălaj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-23.pdf
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Chitila, judeţul Ilfov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-24.pdf
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă in vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei "KULTURSTIFTUNG MITTEL-UND OSTEUROPA" din Republica Federală Germania
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-25.pdf
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-26.pdf
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-27.pdf
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei cuprinzând cei 3 candidaţi ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2022, conform art. IV alin. (4) din OUG nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-1.pdf

V.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Elaborarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA.pdf
2.    NOTĂ privind actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-1.pdf
3.    NOTĂ privind stadiul procesului de descentralizare la 28 februarie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe