INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 5 ianuarie 2022

04 Ianuarie 2022

I.    ANALIZE

1.    ANALIZĂ asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR
2.    INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014-2020
3.    INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor europene prevăzute pentru România în derularea cadrului financiar multianual 2021-2027

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 17 septembrie 2021 și la 25 octombrie 2021 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-1.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force - Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-2.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-3.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-4.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-5.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-6.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-7.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-8.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Araujo Carreteiro Daniel”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-9.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-10.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-11.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la București la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenției între România și Republica Ungară privind controlul traficului rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004 și aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la București la 24 iulie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-12.pdf
14.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Iulian Alexandru Muraru, consilier onorific, reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei şi combaterea antisemitismului şi a xenofobiei, ca reprezentant al Guvernului României în Boardul reprezentanților guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO.pdf

 


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe