INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 9 iulie 2020

09 Iulie


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/LG-1.pdf
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/LG-2.pdf


II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului ROU-T-MOH “Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUG.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/OUGNF.pdf


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXE.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NFHG.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu Pitești" - Secțiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculești și Merișani, din județul Argeș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-1.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-2.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-3.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-4.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-5.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comasarea, actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-6.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-7.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGANEXE-1.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-8.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Săliște, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-9.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băsești, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-10.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Poienari, județul Neamț
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HGNFANEXA-2-1.pdf
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/HG-11.pdf


IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT.pdf


V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Novaci, județul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Novaci și din administrarea Consiliului Local al Orașului Novaci, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-
Centrul Județean Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/NOTA.pdf


VI. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/MEMO-1.pdf


VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 20 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/07/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe