Măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană

16 Martie 2016

Guvernul a adoptat, printr-o Ordonanță de Urgență, o serie de măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Scopul noilor reglementări este să scurteze termenele și să simplifice procesul de autorizare a lucrărilor de construcții și, implicit, să elimine unele blocaje în implementarea proiectelor care asigură interconectivitatea între rețeaua de transport de interes național/regional cu cea europeană.

Actul normativ are în vedere următoarele aspecte referitoare la realizarea lucrărilor la proiectele de infrastructură de transport transeuropeană:

1. Simplificarea procesului de emitere a autorizațiilor de construire prin:

 • Scurtarea termenelor pentru emiterea avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament prevăzute în certificatele de urbanism;
 • Simplificarea procedurilor de scoatere a terenurilor situate pe coridorul de expropriere din circuitul agricol/forestier; Terenurile agricole aflate în extravilan vor fi înscrise direct în Cartea Funciară, cu încadrarea directă în categoria de folosinţă pentru care au fost achiziţionate, cu îndepinirea ulterioară a condiţionalităţilor de către beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc şi nu în termen de 6 luni, aşa cum se desfăşoară în prezent. Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. Obligaţia pentru constructor rămâne de a obţine avizul final prevăzut de lege.
 • Asigurarea valabilității certificatelor de urbanism/avizelor/acordurilor/autorizațiilor până la recepția finală a lucrărilor;
 • Îmbunătățirea cerințelor prevăzute de lege privind urbanismul și documentațiile urbanistice în cazul traseelor infrastructurii traseuropene, incluse în rețeaua TEN-T Core și de pe rețeaua TEN-T Comprehensive.

2. Sumele aferente disputelor rezultate din contractele de execuţie a lucrărilor vor putea fi achitate în baza unor scrisori de garanţie bancară. Această măsură are scopul să conducă la evitarea blocajului proiectelor, determinat  de amânarea plăţilor până la obţinerea deciziilor definitive şi irevocabile.  

3. Plăţile în avans, efectuate şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către beneficiar şi restituite bugetului. Recuperarea acestor sume de către beneficiar se va face cu perceperea de dobânzi, majorări sau penalități de întârziere.

4. Asigurarea cadrului legal privind continuitatea procesului de realizare a documentațiilor tehnico-economice aferente infrastructurii de transport transeuropeană, prin includerea la finanțare cu prioritate a serviciilor de elaborare a acestor documentații. Se are în vedere faptul că aceste investiții au caracter multianual.

 

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică la adresa:

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1106-oug03032016 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe