MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru care să elaboreze proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

13 Ianuarie 2016

 

INIȚIATOR: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

MEMORANDUM

În perioada 2010-2015, salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a făcut potrivit prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care a preluat prevederile Legii-cadru nr.330/2009.
Datorită constrângerilor bugetare, prevederile Legii-cadru nr.284/2010 nu au fost aplicate în totalitate.

 

Din prevederile Legii-cadru nr.284/2010, se aplică în prezent următoarele:
•    Încadrarea personalului pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale, stabilindu-se clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia;
•    Promovarea personalului plătit din fonduri publice;
•    Acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă;
•    Modul de acordare a salariilor pentru personalul care gestionează fonduri comunitare nerambursabile;
•    Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; 
•    Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică alese de la nivelul administraţiei publice locale se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în Legea-cadru nr. 284/2010 cu valoarea de referinţă.

Nu au fost aplicate prevederile cu privire la :
•    Modul de stabilire a salariilor de bază prin utilizarea coeficienţilor de ierarhizare şi a valorii de referinţă; modul de stabilire a salariilor de bază a rămas cel dinainte de aplicarea Legii-cadru, respectiv cel din luna decembrie 2009;
•    Sporurile şi indemnizaţiile se acordă în continuare în cuantumul existent în luna decembrie 2009, fără a fi utilizate prevederile Legii-cadru nr.284/2010.

Actualul sistem de salarizare prezintă următoarele disfuncţionalităţi:
•    Sistemul actual are la bază 110 clase de salarizare, din care 24 de clase sunt deja suprapuse ca nivel de salarizare, datorită, în primul rând, creşterii salariului de bază minim brut pe ţară;
•    Există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie, atât în cadrul aceleiaşi instituţii, cât şi în instituţii diferite;
•    Salariile de bază ale unor persoane care au vechime în muncă sunt egale cu cele ale persoanelor nou-angajate, fără vechime în muncă, datorită majorărilor succesive ale salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 600 lei cât era în anul 2010 la 1.250 lei cât va fi în anul 2016;
•    Salariile de bază ale unor persoane angajate cu studii superioare se situează la acelaşi nivel cu salariile de bază ale persoanelor angajate pe studii medii, datorită majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
•    Avansarea personalului în gradaţie se face o dată la 5 ani, în funcţie de vechimea în muncă;
•    Lipsa unor criterii de performanță ce pot fi avute în vedere la promovarea personalului bugetar şi la stabilirea premiilor individuale pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, din fondul de premiere constituit.

În vederea eliminării disfuncţionalităţilor apărute în aplicarea Legii-cadru nr.284/2010, este necesară elaborarea unui nou proiect de lege de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.
*
Faţă de cele de mai sus, propunem şi vă rugăm să aprobaţi constituirea unui grup de lucru format din următorii  reprezentanţi:
- câte un secretar de stat şi 2-3 persoane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi al Ministerului Justiţiei
- câte 1-2 persoane din cadrul Confederaţiilor Sindicale.
    Grupul de lucru va funcţiona sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care va asigura şi Secretariatul Tehnic.
    Şedinţele grupului de lucru vor fi prezidate de doamna Claudia-Ana Costea, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe