INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 15 decembrie 2021

15 Decembrie 2021

PRIMA PARTE

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-11.pdf
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea indemnizației compensatorii pentru persoanele cu handicap
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-13.pdf
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-9.pdf
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-12.pdf

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-9.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil constituit din construcții, din domeniul privat în domeniul public al statului, înscrierea unui imobil constituit din teren și construcții, situat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-10.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Moskalova Kateryna”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-11.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anii 2017, 2018 și 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGNF-1.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Holban Viorel din funcţia de subprefect al județului Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-12.pdf

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-2.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind oportunitatea aprofundării discuțiilor privind participarea României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-3.pdf

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Moinești, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr.67045, respectiv nr.67056, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare spații de tratament cu spații de cazare, localitatea Moinești, str. Tudor Vladimirescu, Municipiul Moinești, jud. Bacău”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/NOTA-1.pdf

PARTEA A DOUA

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea formularului digital de intrare în România

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respective teatre, opera și filarmonici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aprobarea propunerilor finale de către Guvern

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe