Măsuri

Fișiere atașate

HOTĂRÂRE nr. 46 din 23.09.2020 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi, 23 septembrie, Hotărârea numărul 46 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020.

Astfel, CNSU a decis ca activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă, să se suspende începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclusiv.

Activitățile didactice pentru aceste unități școlare vor fi desfășurate în sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educației și Cercetării.

 

H O T Ă R Â R E privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.09.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANEXA la HOTĂRÂRE nr. 45 din 14.09.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 6682020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HOTĂRÂRE nr. 43 din 27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

ANEXA la Hotărârea CNSU nr.43 - Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii INSP din 24.08.2020

 

HOTĂRÂRE nr. 42 din 17.08.2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HG 668- HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

 

HOTĂRÂRE nr. 40 din 13.08.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 ANEXA la HCNSU 40 - Măsuri de prevenire și control a infecțiilor propuse a se aplica pe durata stării de alertă

 

HOTĂRÂRE nr. 39 din 10.08.2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HOTĂRÂRE nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi și alte asemenea de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București

Hotărâre nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există risc crescut de infectare

HOTĂRÂRE nr. 36 din 21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației

 

HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

ANEXA nr. 1 - Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns

ANEXA nr. 2 - Măsură pentru asigurarea rezilienței comunităților

ANEXA nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

HOTĂRÂRE nr. 35 din 15.07.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HOTĂRÂRE nr. 34 din 06.07.2020 privind stabilirea listei țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurilor de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

ANEXA nr.1 la HCNSU nr.34 din 06.07.2020 - Lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea


ANEXA nr.2 la HCNSU nr.34 din 06.07.2020 - Lista țărilor terțe pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea

 

HOTĂRÂRE nr. 33 din 02.07.2020 privind stabilirea criteriilor de exceptare de la măsurile de izolarecarantină aplicabile persoanelor care sosesc din țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European precum și aprobarea listei țărilor terțe pentru care se aplică exceptarea

 

HOTĂRÂRE nr. 32 din 29.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020, precum și instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

 

HOTĂRÂRE nr. 31 din 22.06.2020 privind instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spasțiul Economic European

 

HOTĂRÂRE nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teriroriul României

 

HOTĂRÂRE nr. 30 din 16.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

HOTĂRÂRE nr. 29 din 13.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

 

HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă

 

HOTĂRÂRE privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANEXA nr. 1 - măsuri pentru creșterea capacității de răspuns

ANEXA nr. 2 - măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților

ANEXA nr. 3 - măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

 

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile


Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative


Model Declaraţie pe proprie răspundere  - stare de alertă -


HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

ANEXA la HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență  - măsuri stare de alertă -

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 12 din 13.05.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 11 din 11.05.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

Clarificare referitoare la interpretările care au apărut în legătură cu prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii nr. 74553/07.04.2020

 

ORDINUL COMANDANTULUI ACŢIUNII nr. 74553 din 07.04.2020

 

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDINUL COMANDANTULUI ACŢIUNII nr. 74532 din 28.03.2020


ORDINUL COMANDANTULUI ACŢIUNII nr. 74533 din 28.03.2020


ORDINUL COMANDANTULUI ACŢIUNII nr. 74534 din 28.03.2020


ORDINUL COMANDANTULUI ACŢIUNII nr. 74535 din 28.03.2020

 

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

Model Adeverinţă angajator

 

Model Declaraţie pe proprie răspundere

 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 18 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

 

HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

 

HOTĂRÂRE nr. 9 din 14.03.2020 pentruaprobarea hotărârii nr. 11 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

 

HOTĂRÂREA nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico - știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRE nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României aprobată tacit de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență în data de 11.03.2020

 

HOTĂRÂRE nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

 

HOTĂRÂRILE nr. 6 și 7 ale Grupului de suport tehnico-știintific, aprobate prin Hotărârea nr. 5 a CNSSU din data de 9.03.2020

 

HOTĂRÂRE nr. 4 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Elenă, în contextul crizei migrației și a refugiaților

 

HOTĂRÂRE nr. 4 a Grupului de suport tehnico-știintific, adoptată prin Hotărârea nr. 3 a CNSSU din data de 28.02.2020

 

HOTĂRÂRE nr. 2 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus

 

HOTĂRÂRILE nr. 1 și 2 ale Grupului de suport tehnico-știintific, aprobate prin Hotărârea nr. 1 a CNSSU din data de 2.02.2020 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe