Vineri, 03 Iulie

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), care a vizat perioada 01.01.2017 – 31.10.2019.
ANRM funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-ministrului, printr-un consilier de stat, fiind autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ANRM este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Prim-ministrului Guvernului României, iar finanțarea acesteia se realizează, integral, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, președintele Agenției având calitatea de ordonator terțiar de credite.
Obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privitoare la organizarea și funcționarea ANRM, la activitatea de emitere a avizelor, a licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare, la modul privind stabilirea și încasarea redevențelor, taxelor și tarifelor, precum și la cel aferent atribuirii și derulării contractelor la nivelul entității.
Raportul privind controlul efectuat la Agenția Națională pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24.06.2020 și transmis, spre valorificare/informare către Prim-Ministrul Guvernului României, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, precum și către unitatea de parchet competentă.
În urma desfășurării acțiunii de control au fost identificate o serie de deficiențe/nereguli, în ceea ce privește:
- activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare;
- evidența redevențelor și taxelor miniere datorate și achitate de către titularii de licențe petroliere, respectiv de titularii de licențe/permise miniere;
- determinarea și încasarea unei redevențe, reprezentând o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decât cele aflate în proprietate publică a statului, având consecințe în ceea ce privește prejudicierea bugetului de stat;
- o evidentă incoerență la nivelul actelor decizionale ale Agenției, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare;
- organizarea și funcționarea Compartimentelor de Inspecție Teritorială, cu consecințe directe în ceea ce privește controlul activității titularilor de licențe petroliere și de licențe/permise miniere.
Menționăm faptul că, la data de 09.01.2018, a fost finalizată o altă acțiune de control efectuată la ANRM, ce a vizat perioada 2013 – 2017, ocazie cu care s-au reliefat o serie de deficiențe, cu privire la care reprezentanții Agenției nu au întreprins demersuri în vederea remedierii, astfel că acestea s-au perpetuat, fiind constatate și pe parcursul verificărilor finalizate în anul 2020.
Totodată, echipa de control a formulat o serie de propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității ANRM.
Sinteza acțiunii de control, ce include concluziile actului de control, poate fi consultată la următorul link: https://bit.ly/2Ar7uZ7 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe