Vineri, 09 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 9 iunie 2017

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene 
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 

III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti, la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
2.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moţoc" Perieni prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor-Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condițiile legii
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''CUPRU MIN '' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ''CONVERSMIN'' S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională Romarm S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
12.    HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional ''Regele Ferdinand I''
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
14.    HOTĂRÂRE privind echipamentele maritime
15.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiune Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţiloe Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea''
16.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea''
17.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 ''privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015
18.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran, la 17 septembrie 2016
19.    HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.10 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa 
20.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017, la Bucureşti
21.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bascov, judeţul Argeş
22.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2017
23.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0406 Constanţa şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor
24.     HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către Olaru Razvan-Daniel  
25.    HOTĂRÂRE privind numirea, cu carater temporar, prin detașare, în condițiile legii, în funcția publică de subprefect al județului Galați de către Manoliu Mihai 

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2017-2019
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii în vederea aderării României, prin Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, la Centrul NATO de Excelenţă pentru apărarea cibernetică prin cooperare (COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF XCELLENCE/CCDCOE)
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării  Înţelegerii tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Grupul Întrunit de Implementare al Controlului Armamentelor (JACIG), din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord deasupra teritoriului Georgiei, în anul 2017"
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării "Înţelegerii tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Elene, prin centrul Elen de Verificare (HVC), din Republica Elenă, privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Republicii Elene deasupra teritoriului Grupului de state părţi format din Republica Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2017"
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării "Înţelegerii tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Divizia Norvegiană de Operaţiuni/Grupul de Control Armamente (NODACG), din Regatul Norvegiei, privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Norvegiei deasupra teritoriului Grupului de state părţi format din Republica Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2017"
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de cooperare între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii din Republica Moldova
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea şi semnarea ''Angajamentului de sprijinire a credibilităţii statisticii oficiale naţionale''

V.    INFORMĂRI 
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

VI.    NOTE
1.    NOTĂ DE INFORMARE cu privire la situația Societății Electrocentrale București SA

VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, iniţiată de domnul senator PNL Răducu Filipescu, de domnul senator PNL Mircea-Vasile Cazan, de domnul senator PSD Eugen Orlando Teodorovici şi de domnul senator UDMR Attila-Zoltan Cseke (Bp. 56/2017)
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de doamnele deputat PSD Aurelia Cristea şi Cristina Nichita împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, UNPR, Minorităţi Naţionale, independenţi (Bp.86/2016, Plx.463/2016)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa", iniţiată de domnul deputat PNL Tinel Gheorghe (Plx. 168/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov", iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE (Bp. 85/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, iniţiată de domnul senator PSD Ioan Deneş împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (BP. 135/2017)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnul senator PNL Florin-Vasile Cîţu împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 57/2017)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, iniţiată de doamna deputat PSD Lucreţia Roşca (Bp. 59/2017)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, iniţiată de domnul senator UDMR Cseke Attila împreună cu un grup de parlamentari UDMR (Bp. 128/2017)
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, iniţiată de domnul deputat Victor-Paul Dobre împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 101/2017)
11.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate”, inițiată de doamna senator PNL Alina Ștefania Gorghiu împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 58/2017). Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe