Joi, 01 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 1 septembrie 2022


I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei 
Actul normativ aprobat consolidează și extinde măsurile de protecție a populației și economiei de creșterile de prețuri la energie și gaze naturale.
Schema de protejare a populației și a mediului economic se extinde până la 31 august 2023.
Pentru a încuraja furnizorii să achiziționeze energie ieftină, s-a stabilit un plafon maxim de decontare al MW-ului de energie electrică de maxim 1300 lei. Furnizorul nu va mai primi decontare pentru sumele care depășesc 1.300 lei.
Tranzacțiile succesive, care au crescut prețul artificial al energiei electrice sau al gazului natural, vor fi sancționate cu 5% din cifra de afaceri, amendă pe care acum ANRE o are la dispoziție.
Statul, acolo unde este acționar, se va asigura că vânzarea energiei va fi pe termen lung, pe 5 ani de zile, cu scopul de a asigura predictibilitatea prețului și pentru a elimina speculațiile din piață. Furnizorii și distribuitorii vor putea să-și asigure clienții finali și consumul tehnologic prin contracte bilaterale. Până la 1 noiembrie trebuie să existe asemenea strategii de vânzare.
Pentru consumul cuprins între 0-100 KWh se va plăti 0,68 de lei/kWh; pentru cel între 100,01- 300 KWh se va plăti un tarif de maximum 0,80 lei/kWh, dar numai pentru un consum lunar de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică care va depăși 255 kWh/lună va fi facturat la prețul din contractul semnat cu furnizorul. 
La gaze naturale, prețul maxim va rămâne 0,31 de lei/kWh, fără un plafon de consum. Pentru populație, prețul la gaze naturale este reglementat, producătorii având obligația să vândă gazul natural furnizorilor de clienți casnici cu 150 de lei/MW. Această reglementare este valabilă- la același preț- și pentru producția de energie termică pentru CET-uri.
Spitalele publice și private, învățământul public și privat, furnizorii publici și privați de servicii sociale au un plafon de 1 leu kWh indiferent de cantitatea de energie electrică consumată. IMM-urile, industria alimentară, alt gen de instituții publice vor fi sprijinite cu 85% din cantitatea consumată. La gaze, pentru consumul non-casnic, va rămâne același plafon de 0,37 lei/ kWh pentru toți cei care consumă până în 50.000 de MW anual.
Transcrierea declarațiilor susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de ministrul energiei, Virgil Popescu, cu privire la modificările OUG27/2022, aici: http://bitly.ws/tRXB și  http://bitly.ws/tRXx

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană
Guvernul a adoptat Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. În vederea simplificării și a creșterii predictibilității procesului legislativ, trei ordonanțe de urgență au fost comasate într-un singur act normativ.
Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană. 
Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane. 
În urma aprobării acestui act normativ, se vor pune pe circuitul de avizare Hotărârile de Guvern subsecvente ce vor aplica prevederile legilor care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. Astfel, vor putea fi finanțate trei Programe de investiții pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei montane, respectiv:  
Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu următoarele tipuri de investiții:
- Investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători: capacitatea tancurilor de răcire a laptelui este de minimum 1500 litri, iar valoarea maximă eligibilă este de 500.000 lei. 
-Investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. Valoarea maximă eligibilă - 1.700.000 lei; 
- Investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui, respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât și componenta de prelucrare a laptelui. Valoarea maximă eligibilă - 1.900.000 lei.
Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane:
Investiţii în realizarea de stâne montane în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spaţiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 300.000 lei.
Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice cu următoarele tipuri de investiții:
- Investiţii în realizarea de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană, respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură, cu valoare totală maximă eligibilă a proiectului de 600.000 lei. 
- Investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană în operațiuni pentru colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, cu valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de 800.000 lei. 
Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice, persoanele juridice care desfășoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.
Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în zona montană, să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/tRY3
II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
Guvernul a aprobat majorarea cu 50% a premiilor pentru sportivii și colectivele tehnice ale acestora, în semn de recunoaștere și apreciere a performanțele deosebite obținute în competițiile sportive.
În acest sena, se modifică dispozițiile art. 25 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, la disciplinele sportive individuale:
 - antrenorul sau antrenorul naţional care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;
 - antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi/recompensaţi poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiţi.
 La disciplinele sportive individuale olimpice precum si la disciplinele sportive individual neolimpice din cadrul sporturilor olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:
- antrenorul principal sau antrenorul naţional poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obţinute de către sportivii pregătiţi;
 - antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru derogarea de la prevederile art.31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
În vederea adoptării Strategiei Naționale a Pădurilor 2022-2031, prin hotărâre a Guvernului, document strategic ce reprezintă un jalon în implementarea PNRR - Partea II Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității, Strategia trebuie să parcurgă procedura de evaluare de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004.
Astfel, prin actul normativ aprobat astăzi se aplică o derogare de la aplicabilitatea prevederilor art.31 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004, în sensul că titularul Strategiei Naționale a Pădurilor 2022-2031 are obligația de a anunța atât în mass-media, cât și pe propria pagină de Internet organizarea unei ședințe de dezbatere publică, a strategiei, a raportului de mediu, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, termen ce respectă prevederile art.6 alin.(2) din Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene Seria L nr. 197 din 21 iulie 2001. Acest termen reprezintă un interval de timp adecvat în care publicul să își exprime opiniile asupra proiectului de plan sau program, precum și asupra raportului de mediu, înainte de a fi aprobată.
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Pădurilor va face obiectul transparenței decizionale conform legislației în vigoare, separat de procedura de evaluare de mediu derulată conform Hotărârii Guvernului nr.1076/2004.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe