Miercuri, 12 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 13 mai 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-15.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-16.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-17.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-18.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-19.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021 - 2023 şi a Planului de acţiune al Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021 - 2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-21.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-22.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-23.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova şi Brașov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-24.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-25.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NFHG.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 70+900 – 72+700; 72+750 – 73+280; 73+350 – 78+700; 78+800 – 85+600, de pe raza localităților Dor Mărunt, Vlad Țepeș și Dragoș Vodă, județul Călărași”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-27.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A1, Județul Giurgiu, pozițiile km: 48+000 – 49+000”, de pe raza localității Vânătorii Mici, Județul Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-28.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexelor nr. 4 și nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-29.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură “George Apostu” din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-1.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-30.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripții electorale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-3.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 20 iunie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-31.pdf


II.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România, prin MAI, în calitate de "naţiune sponsor" la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (CMDR COE), Sofia, Republica Bulgaria, a Notelor de Aderare la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polonia referitor la organizarea, administrarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre şi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polonia şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-4.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: redresarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a structurilor subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-7.pdf

III.    NOTE

1.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară aferent anului 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-1.pdf

IV.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf
2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 de inițiative legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-2.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe