Marți, 11 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 12.10.2016

I.    PROIECT DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/lege-1.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru completarea art. 45 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa de Guvern nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-12.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-13.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-15.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-16.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hgAnexa-1.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-17.pd
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă
Proiectul poate fi consultat la adresa: 
http://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/10/hg-18.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţa Rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Protocol adiţional la Programul de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran, la 18 august 2014, în formă simplificată, prin schimb de note verbale
3.    MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contractarea unui nou împrumut în valoare de 60 mil.euro, în vederea finanţării Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor judiciare Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe