Miercuri, 25 Martie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 26 martie 2020

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ privind acordarea sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase pentru personalul din autorităţile şi instituţiile implicate în prevenirea, limitarea şi tratarea COVID-19 şi reglementarea finanţării influenţelor financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul nemedical

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru  completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/LG.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/LG-1.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-30.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-31.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-32.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Mediu Term Notes''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-33.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-2.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-3.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-34.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla şi pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.445/2002
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-2.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-35.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale '' Administraţia Porturilor Dunării Fluviale''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-36.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-37.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A-Sucursala Regională CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-38.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Argeş, Arad, Braşov, Brăila, Constanţa, Dolj, Ilfov, Mureş, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-39.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-40.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-41.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA-2.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/HG-42.pdf

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-3.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Susţinerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificaţiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale contractelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-4.pdf

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-8.pdf

VI.  PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-410_2017-mod-si-compl-art.-13-din-Legea-52_2011-zilieri.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv-Bp-411_2019-Plx-636_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-Protec%C5%A3iei-Mediului-br.-137_1995-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-420_2019-compl-art.-32-din-OG-nr-2_2001-1-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-520_2019-modif-art.-36-indice-1-din-L-350_2001-amenjarea-teritoriului-si-urbanismul-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-521_2019-compl-Legii-448_2006-persoane-cu-handicap.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-549_2019-completarea-Legii-nr.-50_1991-%C5%9Fi-pt-compl-art.-47-ind-1-din-Legea-350_2001-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/pdv-plx-660_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-1_2011-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp.-330_2018_Vasile-Lucaciu-2.pdf
 
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/PDV_Bp_402_2017-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp_404_2019_TVA-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-334_2019_Legea-1_2011-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-659_2019_OUG-93_2012-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_615_2019-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_616_2019-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_671_2019_educatie-2.pdf

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_672_2019_educatie-2.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 78 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-.pdf

3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 87 de iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaţilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-2-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe