Joi, 04 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 4 iunie 2020

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/LG.pdf
2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/LG-1.pdf


II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art .38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG.pdf


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții "Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, B-dul Dacia nr.41, sector 1, București "
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-1.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurare Palatul Universității din București - consolidare, restaurare învelitoare și șarpantă, restaurare fațade inclusiv tâmplărie exterioară, (eliminare umiditate și infiltrări din teren), modificări funcționale și restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitare instalații, degajare curte interioară prin desfacere anexe C2, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spațiu muzeal, amenajări exterioare- imobil din B-dul Regina Elisabeta, nr 4-12, sector 3, București”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-2.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-3.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/22.11.2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş - Smârdan"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-4.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare - dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXA.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXA-1.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXA-2.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-5.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHG.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-6.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și trecerea unor părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-7.pdf


IV.     NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Cenad, județul Timiș, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cenad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NOTA.pdf


V.      PUNCTE DE VEDERE
        1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 31 inițiative legislative
Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/new/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-04-06-2020/


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe