Video

Duminică, 13 Martie 2022

Măsuri adoptate de Guvern pentru refugiații din Ucraina

 

 

 

Bună ziua, vă prezentăm o serie de măsuri și informații privind asistența umanitară acordată refugiaților din Ucraina, prin coordonarea dintre instituțiile guvernamentale acțiunile și societatea civilă, organizațiile naționale și cele internaționale.

Cetățenii ucraineni care sosesc în România vor fi admiși și protejați de statul român. La intrarea în țară, aceștia vor fi exceptați de la măsura carantinării, indiferent dacă sosesc din Ucraina sau prin Republica Moldova.

Cetățenii care doresc protecția statului român, pot solicita azil autorităților competente. Dacă au nevoie de ajutor, pe timpul șederii în România pot primi cazare, hrană și servicii medicale gratuite.

Persoanele care aleg să rămână pe teritoriul României au drept de muncă în  anumite condiții.

Printr-o hotărâre de Guvern, pe data de 5 martie 2022, Guvernul a aprobat o serie de măsuri pentru cazarea cetățenilor ucraineni și pentru asigurarea fondurilor necesare sprijinirii lor pe perioada șederii pe teritoriul național.

Din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se suplimentează bugetul MAI cu suma de 207,890 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare. Fondurile acoperă cheltuielile necesare pentru asigurarea spațiilor și serviciilor din taberele de sinistrați și pentru cazarea refugiaților în locațiile stabilite de comitetele județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București.

Actul normativ stabilește că pentru persoanele cazate în spațiile asigurate de instituțiile statului costul să fie de 50 de lei per persoană/zi, iar pentru cele cazate în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului costul să fie de 100 de lei per persoană/zi.

De asemenea, se creează premisele pentru ca instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori operatorii economici publici și privați să pună la dispoziție comitetelor județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București, cu titlu gratuit, locații pentru cazarea refugiaților. Totodată, prin hotărârea aprobată se creează mecanismul prin care comitetele județene pentru situații de urgență, respectiv al Municipiului București pot utiliza aceste locații în vederea cazării refugiaților.

La data de 7 martie 2022 Guvernul a aprobat noi măsuri pentru asigurarea de sprijin și asistență umanitară copiilor, adulților, persoanelor cu dizabilități și tuturor ucrainenilor care vin în România, după cum urmează:

Asigurarea fluxului la frontieră:

Guvernul se pregătește în continuare pentru gestionarea unui aflux din ce în ce mai mare la punctele de trecere a frontierei;
Pentru asigurarea infrastructurii administrative și a resursei umane necesare gestionării afluxului masiv de persoane, Ministerul Afacerilor Interne va avea posibilitatea să recheme din activitate/să reîncadreze fără concurs, la nevoie, pe o perioadă de un an cadre militare/polițiști care au trecut în rezervă sau le-au încetat raporturile de serviciu sau alte categorii de personal.

Asigurarea dreptului la educație:

Toți copiii ucraineni aflați pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecție potrivit Legii azilului, vor beneficia de dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții cu antepreșcolarii, preșcolarii și elevii români;
Ei vor avea și dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale;
De asemenea, copiii ucraineni vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ, iar în situația în care nu sunt vaccinați, pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății;
Statul român le va asigura și dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute de lege, pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, dar și de alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Situația studenților:

În vederea cuprinderii studenților care provin din Ucraina în universitățile românești, Ministerul Educaţiei va putea aproba în anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 universităţilor/instituţiilor de învăţământ superior un număr suplimentar de locuri – în limita a 20% din capacitatea de şcolarizare stabilită de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii solicitat.

Cazarea elevilor și studenților:

Pentru refugiații cazați în spațiile unităților de învățământ preuniversitar de stat și private și instituțiilor de învățământ universitar de stat și private, se acordă o subvenție pentru cazare 50 lei/refugiat/zi și masă în cuantum de 20 lei/refugiat/zi, pe o perioadă de până la 90 de zile.

Protecția copilului:

Pentru a reglementa situația copiilor ucraineni care vin în România neînsoțiți, Guvernul a reglementat statutul minorului neînsoțit ca fiind cetățeanul străin sau apatridul cu vârsta sub 18 ani, care a sosit în România neînsoțit de niciunul dintre părinți sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găsește sub supravegherea legală a unei alte persoane;
Pentru a asigura o intervenție integrată a instituțiilor implicate pentru protecția drepturilor copiilor, la nivelul fiecărui județ și după caz la nivelul fiecărui sector al municipiului București se constituie Grupul Operativ pentru Copiii Neînsoțiți;
Rolul acestui grup este să identifice rapid măsura cea mai adecvată pentru protecția minorului neînsoțit. Vom asigura și infrastructura administrativă și resursa umană necesară pentru a oferi protecție copiilor ucraineni care intră în România.

Protecția persoanelor cu Dizabilități

Persoanele cu dizabilități refugiate, însoțite sau neînsoțite, care rămân în România, vor avea posibilitatea să beneficieze, la cerere, de serviciile sociale de protecție prevăzute de lege: locuințe protejate, centre de pregătire pentru viață independent, centre de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență;
Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situație de dependență, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, au posibilitatea să beneficieze, la cerere, de serviciile sociale în conformitate cu legislația privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Asistență medicală:

Cetățenii străini și apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina și nu solicită o formă de protecție în România potrivit Legii azilului, vor primi gratuit asistență medicală și tratament corespunzător pentru situații de urgență, prin sistemul național de asistență medicală de urgență;
Serviciile medicale vor fi oferite în taberele temporare de cazare și asistență umanitară sau în locațiile de cazare stabilite de comitetele pentru situații de urgență;
De asemenea, refugiații ucraineni vor fi incluși în programele naționale de sănătate publică pentru a beneficia de medicamente și asistență medicală adecvată;
Sunt și alte reglementări care să simplifice și să faciliteze accesul oamenilor la serviciile medicale, cum ar aceea că accesul la pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Dreptul la muncă:

Cetățenii ucraineni vor putea munci pe teritoriul României în baza declarației pe propria răspundere, dată angajatorului român. Prin această declarație ei își asumă că îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați şi că nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;
De asemenea, cetățenii proveniți din Ucraina vor avea posibilitatea să se încadreze în muncă fără a fi necesară obținerea de la misiunile diplomatice ale României în Ucraina, a vizei de ședere în scop de muncă.

Donații, sponsorizări, sprijin umanitar:

Persoanele fizice dar și juridice pot oferi donații prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
Aceste sume reprezentând donaţii în bani se deduc integral din rezultatul fiscal în cazul plătitorilor de impozit pe profit, respectiv se scad integral din baza impozabilă pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
Guvernul a instituit un regim fiscal special pentru bunurile și serviciile acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale. De exemplu, se prevede deductibilitate în limitele aplicabile în prezent cheltuielilor de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Pe data de 11 martie, Guvernul României a lansat noua platformă integrată de colectare a resurselor colectate pentru refugiații din Ucraina, realizată în parteneriat cu echipa de programatori de la „Code for Romania”.

Noua platformă este accesibilă pe website-ul Guvernului României (www.gov.ro) sau la adresa www.dopomoha.ro și are o structură intuitivă și accesibilă, cu funcționalități avansate de conectare a resurselor la nevoile refugiaților din Ucraina. Aceasta cuprinde două secțiuni principale destinate cererilor și ofertelor de resurse:

„Un acoperiș” - secțiune dedicată cererilor și ofertelor de cazare;
„Sprijin de urgență” - secțiune dedicată altor resurse de imediată necesitate: alimente, produse de igienă, servicii, voluntariat.

Platforma preia inițiativa guvernamentală „Ucraina - Împreună ajutăm mai mult”, prin care au fost colectate până acum peste 7.000 de oferte de sprijin și resurse de la persoane fizice, organizații neguvernamentale și companii, reprezentând spații de cazare, alimente, îmbrăcăminte, produse medicale, transport, servicii și oferte de voluntariat în diferite domenii.

Aceste oferte au fost gestionate de Departamentul pentru Situații de Urgență, în sensul în care au fost conectate cu nevoile din teren, pe măsură ce acestea au apărut. Toate resursele neutilizate până în acest moment, au fost procesate la nivelul Grupului de coordonare din Cancelarie și sunt transferate în noua Platformă, funcțională începând cu data de 11 martie.

Vă mulțumim!

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe